Ändring av Lövö delgeneralplan, Fransén 599-409-3-33 och 599-409-2-41 (förslag)

Karta (förslag) (PDF 252 kB)

Beskrivning (PDF 1,7 MB)

Program för deltagande och bedömning (PDB) (PDF 1,4 MB)