Ändring av strandgeneralplan för Esse å (förslag)

Huvudsjön, fastigheterna 599-405-6-92 och 599-405-6-91

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 810 kB)

Karta (PDF 127 kB)

Beskrivning (PDF 1 227 kB)

Ändring av stranddetaljplanen för Huvudsjön (förslag)

fastigheten 599-405-6-91

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 740 kB)

Karta (PDF 124 kB)

Beskrivning (PDF 743 kB)