Utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan - Bennäs-Östensö skola 

Program för deltagande och bedömning, PDB (PDF 877 kB)