Pågående planärenden

Planläggarens kontaktuppgifter:

Anna-Karin Pensar, anna-karin.pensar@pedersore.fi
tel. 06 7850 324 eller 044 755 7619

 

Ge respons om pågående planärenden

Frågeformulär om kulturmiljöer i Ytteresse

 

Följande planer är framlagda till påseende 9.12.2019 - 7.1.2020:

Ändring av Sandsund detaljplan, Storsandsundsvägen (förslag)

Delgeneralplan för Mastbacka vindkraftspark

 

Följande planer är framlagda till påseende 9.12 - 22.12.2019:

Ändring av Lepplax delgeneralplan, fastigheterna 599-408-12-122 och 599-408-12-149 (utkast)