Ansökningar och anmälningar

Miljötillstånd

Blanketter för ansökan om miljötillstånd finns vid miljövårdsbyrån i Bennäs. Förutom den allmänna blanketten finns skilda blanketter för djurstall, pälsdjursfarmer samt stenbrott och stenkrossar.

Tilläggsinformation fås från miljö.fi

Lagring av fast gödsel i stack

Jordbrukare som har för avsikt att lagra en del av sin stallgödsel på åkern, bör göra en anmälan till miljövårdsbyrån, blanketter finns vid miljövårdsbyrån i Bennäs och vid kommunbyrån i Esse.

Understöd för vatten och avlopp

Fastighetsägare som har för avsikt att förbättra ett befintligt avloppssystem har möjlighet att söka om bidrag för uppgörande av avloppsplanen från kommunen. Bidraget är högst 250 € per fastighet. Blankett för ansökan kan fås från miljövårdsbyrån.

Muddring

Vid planerad muddring bör en anmälan göras till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Blankett fås från miljövårdsbyrån.