Miljövårdsbyrån

 

Avloppsvattenbehandling

För fastigheter som är belägna på känsliga områden, såsom grundvattenområden eller att huset, fritidshuset eller annan byggnad med hushållsvatten är mindre än 100 meter från havet, en sjö eller ett vattendrag, ska avloppsreningssystemet vara i skick före 31 oktober 2019.

Via miljöförvaltningens karttjänst kan du själv gå in och kolla om din bostads- eller fritidsfastighet är belägen på ett känsligt område.

Mer information >>>>


 

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

 

Miljövårdssekreterare

Sonja Sundqvist-Pellinen, tel. 06-7850 163

sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi

 

Miljöinspektör 

Jennie Wikström, tel. 050-3260 736

jennie.wikstrom@pedersore.fi

 

Kanslister

Kerstin Löfholm, tel. 06-7850 327

kerstin.lofholm@pedersore.fi

 

Pernilla Nymark, tel. 06-7850 327

pernilla.nymark@pedersore.fi

 

Verksamhetsidé

tjalblom

  • Förebygga och hindra förorening av miljön
  • Bevara en hälsosam och trivsam samt hållbar och mångsidig miljö
  • Förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslut som gäller miljön
  • Främja ett hållbart utnyttjande av naturresurser