Information om arrendetomter

Pedersöre kommun erbjuder bostads- och industritomter på alla detaljplanerade områden i kommunen.

Tomten ges ut som en arrendetomt. Arrendetagaren har rätt att lösa in tomten till fastställt tomtpris efter att byggnadsarbetena påbörjats. Köparen svarar för överlåtelseskatt, lagfarts- samt styckningskostnader.

Kommunens tomtpriser

Information om avgifter på Lantmäteriverkets webbplats

Tomtansökan kan göras elektroniskt och tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar kontinuerligt de ansökningar som kommit in. För annullerad tomt debiteras en behandlingsavgift på 100 €.

Radhus- och industritomter kan reserveras för högst 1 år. Reserveringsavgiften är 20% av arrendeavgiften. Egnahemshustomter kan inte reserveras.

 


Blankett för tomtansökan


 

Närmare uppgifter: Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326 lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

Uppgifter om affärs- och industritomter: Jan-Erik Backa, tel. 06-7850 113 jan-erik.backa@pedersore.fi eller Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06-7850 320 yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

Tomtkartor och utpålning av tomt: Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625711 tage.back@pedersore.fi