Arrendetomter

Pedersöre kommun kan erbjuda nya bostads- och industritomter på arrende på alla detaljplanerade områden i kommunen.

Tomten ansöks på nätet och tekniska nämnden/kommunstyrelsen behandlar kontinuerligt de ansökningar som kommit in.

För ej mottagen eller annullerad tomt debiteras en behandlingsavgift på 100 €.

Arrendekontraktet uppgörs för 35 år.

Tomten bör bebyggas inom 3 år. Arrendetagaren har rätt att lösa in tomten till fastställt försäljningspris efter att byggnadsarbetena påbörjats och grunden till bostads/industribyggnaden är gjuten. Arrendetagaren svarar för stycknings- och lagfartskostnaderna.

Radhus- och industritomter kan reserveras för högst 1 år. Reserveringsavgiften är 20% av arrendeavgiften. Egnahemshustomter kan inte reserveras.

 


Tomtansökan  >>


 

Närmare uppgifter:

Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326 lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

 

Uppgifter om affärs- och industritomter: 

Jan-Erik Backa, tel. 06-7850 113 jan-erik.backa@pedersore.fi eller

Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06-7850 320 yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi

 

Tomtkartor och utpålning av tomt:

Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625711 tage.back@pedersore.fi