Outnyttjade byggrätter på generalplanerade områden

På delgeneralplaner och strandgeneralplaner finns outnyttjade byggrätter.

Fastigheterna är i privata markägares ägo!

De outnyttjade byggrätterna är märkta med + (kryss).

   
Delgeneralplaner:   Strandgeneralplaner:
   
FORSBY  
KÅLLBY  Esse å KÅLLBY-EDSEVÖ
LAPPFORS  Esse å LAPPFORS  ANGJÄRV  ENDTBACKA
LEPPLAX  LEPPLAX
LILLBY  
LÖVÖ  
NEDERPURMO  
STORSANDSUND  
YTTERESSE NORRA  Esse å YTTERESSE
YTTERESSE SLÄTKULLA      Esse å ÖVERESSE o NÅDJÄRV
YTTERESSE VÄSTRA  
ÖSTENSÖ