Lillby

Lillby är en by med ett relativt tätbebyggt centrum där gammal bebyggelse har kompletterats med nyare. Lillby som är en jordbrukarby och är omgiven av ett öppet åkerlandskap. Servicen i byn består av en matbutik, post, bank, apotek, bränslestation och gym mm. I Lillby ligger även den nya toppmoderna Purmo skola. Vid Klacken ordnas varje sommar evenemang som lockar besökare från hela Österbotten. Även tjärbränningen som ordnas vart tionde år är ett välbesökt evenemang.

Det bästa med Lillby enligt en Lillbybo: "I Lillby finns äkta byagemenskap och det är lätt att som nyinflyttad komma in i gemenskapen".

 

Lediga tomter utmärkta med röd boll

 

Delgeneralplaneområde

 

Tomt 1     2590 m²     Edebovägen 14 
Tomt 2  2360 m²  Edebovägen 18 
Tomt 4  1400 m²  Edebovägen 21 
Tomt 6  2500 m²  Edebovägen 25 
Tomt 7  3060 m²   Edebovägen 26 

lillby1

Tomt 8    3370 m²     Österleden 77

 lillby2