Tomter

Pedersöre kommun kan erbjuda bostads- och industritomter på arrende på alla detaljplanerade områden i kommunen. Tomterna ägs av kommunen och finns på detaljplaneområden, förutom i Lappfors, Lillby och Sundby där tomterna finns på sk. dispositionsplaner.

Information om arrendetomter

Närmare uppgifter: Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326, lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

Tomtkartor och utpålning av tomter: Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625 711, tage.back@pedersore.fi

 

Lediga bostads- och industritomter är utmärkta med rött och gult på kartan. Klicka på tomterna för mer information!