Vatten

Pedersöre Vatten Ab

Har kommunen som majoritetsägare och handhar vattenförsörjningen för uppemot 70% av Pedersöres hushåll. Mera information: www.pedersorevatten.fi

Esse Vatten Ab

Handhar vattenförsörjningen för ca 25% av Pedersöres hushåll. Kontakt: Tage Ray, tel. 050 0862 134 el. Yngve Wärn, tel. 050 5524 187

Därtill finns tre små vattenandelslag i Lillby:

Willbacka Nya Vattenandelslag
Slip-Storkamp Vattenandelslag
Lassfolk Vattenandelslag


Avlopp

Pedersöre Vatten handhar alla funktioner gällande kommunal avloppsvattenhantering. Mera information: www.pedersorevatten.fi 

På områden utanför Pedersöre Vattens verksamhetsområde måste fastighetsägare ordna egna avloppsreningssystem.


Fjärrvärme

Pedersöre Värme Ab levererar fjärrvärme i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Ytteresse och Överesse. Mera information: www.pedersorevarme.fi


El

I Pedersöre finns fyra olika elbolag som distribuerar el.

Ungefärliga distributionsområden: 

Elbolag

Esse Elektro-Kraft Ab
Steinpottvägen 3
68820 Esse
tel. 020-7661 900

Nykarleby Kraftverk
Kvarnvägen 20
66900 Nykarleby
tel. (06) 7856 252 

Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
tel. (06) 7815 300 
(Jakobstads Energiverk)

Kronoby Elverk
Kronobyvägen 18
68500 Kronoby
tel. (06) 8242 200