Förbättring av stamväg 68 mellan Edsevö, Pedersöre och Jakobstad

Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur låter uppgöra en vägplan för stamväg 68 mellan Edsevö och Jakobstad. Planeringen omfattar en förbättring av Edsevö trafikplats, byggandet av en ny trafikplats vid Granholmen, renovering av de smala åbroarna och viadukten vid Fiskars (sv68/lv749) samt en förbättring av de livliga plankorsningarna och en minskning av antal lågtrafikerade anslutningar.

Tilläggsuppgifter om vägplanen ger:

Projektchef Mikko Uljas, Ramboll, tel. 040 0665 719
Projektchef Veijo Rajamäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 040 5307 539
Stadsingenjör Harri Kotimäki, Staden Jakobstad, tel. 044 7851 750
Chef för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund, Pedersöre kommun, tel. 050 5545 725

Nyaste skisserna (12.10.2017) visas nedan.


Kohde 2 Suunnitelmakartta ISO LUONNOS

Kohde 4 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 5 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 7 3T 1 Suunnitelmakartta

Kohteet 3 1 ja 3 2 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 2 Pituusleikkaus K202

Kohde 2 Pituusleikkaus E1R4

Kohde 7 5T 1 M7 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 2 E7R1 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 3 E7R2 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 4 E7R3 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 5 E7R4 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 6 K701 K701J Pituusleikkaukset

Kohde 7 5T 7 Y701 Y702 Pituusleikkaukset

Kohde 7 5T 8 M7J Pituusleikkaus