DuVi 131204 0019 VAGAR

Vägar och trafik

 

Kommunens gator

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av gator och gång/cykelvägar på kommunens detaljplaneområden.

Enskilda vägar

Kommunen sköter sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen.
- ett väglag ska vara grundat för vägen.
- underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen efter vägen.
- väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar.
- väglaget ansvarar för att dikesrenarna slåttas.

 

Vägmästare Stefan Hellund

tel. 06-7850 323, 050-5625 707
stefan.hellund@pedersore.fi

 


 

Trafikverkets vägar -  karta >>

Riksvägar                - Europaväg 8
Stamvägar               - väg nummer 68
Regionvägar            - väg nummer 741, 747 och 749
Förbindelsevägar    
Lättrafikleder           

Närings- trafik- och miljöcentralens hemsida >>

Trafikens kundservice
Tel. 0295 020 601
(mån - fre kl. 9-16.00)

Vägtrafikantlinjen
Tel. 0200 2100 (meddelanden om brådskande problem på vägar, öppen 24 h)