Adresskarta >>>     

adrklipp

Adresskarta (Gis)>>>


 

Kommunens baskartor och detaljplaner

Pedersöre kommun har baskartor på detaljplanerade områden i skala 1:2000, vilka uppdateras kontinuerligt.
Ladda ner dwg fil (AutoCad-format) om Ni t.ex behöver rita situationsplan:
Bennäs , eller se detaljplanen som pdf
Edsevö , eller se detaljplanen sompdf
Sandsund , eller se detaljplanen sompdf
Kållby , eller se detaljplanen sompdf
Ytteresse , eller se detaljplanen sompdf
Överesse , eller se detaljplanen sompdf
Purmo (Sisbacka) , eller se detaljplanen sompdf
Forsby , eller se detaljplanen sompdf
Lövö (industri) , eller se detaljplanen sompdf
Lepplax , eller se detaljplanen sompdf
Östensö , eller se detaljplanen sompdf
  • Ur dessa kartor kan utdrag också fås digitalt i annat format eller på papper: 
    tel. 050-5625 711 eller tage.back@pedersore.fi
 cadklipp

Grundkartor och Generalplaner

På generalplanerade eller oplanerade områden i kommunen finns grundkarta och generalplanerna i dwg (AutoCad-format).
Grundkartan är uppgjord i skala 1:5000 (noggrannhet 0-3m)
Ladda ner:
Pedersöre grundkarta
Generalplanerna eller se dem som pdf

Lantmäteriverket upprätthåller och uppdaterar grundkartan (terrängdatabasen), se  Kartplatsen. eller (Platsinfofönster) Paikkatietoikkuna

kpklipp