Byggnadstillsynsbyrån

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

 

Byggnadsinspektör

Carina Ahlvik-Fors, tel. 06-7850 150, 050-5315 711

carina.ahlvik-fors(at)pedersore.fi

 

Biträdande byggnadsinspektör

Johnny Nylund, tel. 06-7850 151, 050-5625 703

johnny.nylun(at)pedersore.fi

 

Kanslist

Christel Ehnvall, tel. 06-7850 154

christel.ehnvall(at)pedersore.fi