utterleden

Aktiv semester

Naturen i Pedersöre uppvisar en storslagen mångfald, från Lostenslandets stenbundna bergsterräng och inlandsnaturen i Lappfors, via jordbrukslandskapet i Esse och Purmo till Sandsundfjärden och Larsmosjön. Mellan Lappfors och Purmo finns många små sjöar. Sjöarna i Pedersöre är näringsrika. Vattnet är mörkt till färgen (humusrikt), och sjöarna är grunda. I och runt de flesta sjöarna finns ett rikt djurliv. Hela Esse å är ett naturområde med speciellt naturvärde, med förekomst av utter, flodpärlmussla, flygekorre, dvärgnäckros, områden med brakved och annan lundartad vegetation. Sedan början av 1980-talet har utterbeståndet blivit starkare i Esse å. När Uttern trivs, mår vattendragen bra!

Fiska   Vandra   Rid   Golfa   Simma