Statuter

  1. Priset är instiftat av direktionen för Pedersöre medborgarinstitut samt av kulturnämnden i kommunen och delas ut för första gången 1986. Priset benämns "Pedersöreklockan".
  2. Priset består av en penningsumma om vilkens storlek kulturnämnden årligen besluter samt av en "vällingklocka", pedersöreklockan. Klockan är vald till symbol därför att den väcker, den aktiverar och den genljuder.
  3. Priset delas ut av kulturnämnden på vårdagjämningen 20.3 eller lämplig dag nära vårdagjämningen.
  4. Priset delas ut till en person eller en ideell sammanslutning som gjort betydande insatser inom något av kulturens områden, som därigenom stimulerat det kulturella livet i kommunen och själv genom idogt arbete vunnit djupa insikter i sitt område och öppet och aktivt delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
  5. Priset delas ut på förslag av invånare i Pedersöre eller på förslag av kulturnämnden.
  6. Kulturnämndens beslut om prisets utdelning skall vara enhälligt. Förkastade förslag antecknas inte. Motiveringen för valet av pristagare hålls hemligt fram till prisets utdelning. Vid kulturnämndens påföljande möte bifogas motiveringen till protokollet som bilaga.

 Pristagare