Bidrag till föreningar

Kommunens bidrag utannonseras i ÖT och PS. Ansökningar 2019 inlämnas senast 28.2.2019 kl. 16.00.

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Kultur- och idrottsnämnden

Ungdomsarbete (verksamhetsbidrag, renoveringsbidrag och driftsbidrag för ungdomsföreningar, ledaravlöning för barn- och ungdomsverksamhet)
För frågor kontakta Ungdomsbyrån / mari-louise.backlund@pedersore.fi eller 7850283

Kulturarbete (verksamhetsbidrag för kulturföreningar, projektbidrag för kulturföreningar och arbetsgrupper, projektbidrag för enskilda konstutövare).
För frågor kontakta Kulturbyrån / ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284

Allmänt verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Pedersöre. Ansökningsblankett, obligatorisk bilaga och instruktioner
För frågor kontakta Idrottsbyrån / leif.harjulin@pedersore.fi eller 7850281

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag för föreningar som inte får bidrag från någon av kommunens nämnder.

Driftsbidrag till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen.

För frågor kontakta kommunkansliet / carina.warn@pedersore.fi eller 7850103

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast den 28 februari 2019 kl. 16.00. Ansökan med bilagor riktas till respektive förvaltningsenhet till adress: Pedersöre kommun, PB 1, 68911 BENNÄS.

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. Ytterligare information och blanketter i pappersformat fås från respektive förvaltningsenhet.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2018 inlämna ekonomisk redovisning.