Bidrag till föreningar

Kommunens bidrag utannonseras i ÖT och PS. Ansökningar 2020 inlämnas senast 28.2.2020 kl. 15.00.

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Kultur- och idrottsnämnden

Ungdomsarbete (verksamhetsbidrag, renoveringsbidrag och driftsbidrag för ungdomsföreningar, ledaravlöning för barn- och ungdomsverksamhet)
För frågor kontakta Ungdomsbyrån / mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi eller 7850283. Obligatorisk bilaga till ansökan om driftsbidrag. 

Kulturarbete (verksamhetsbidrag för kulturföreningar, projektbidrag för kulturföreningar och arbetsgrupper, projektbidrag för enskilda konstutövare).
För frågor kontakta Kulturbyrån / ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284

Allmänt verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Pedersöre. Ansökningsblankett, obligatorisk bilaga och instruktioner.
För frågor kontakta Idrottsbyrån / pontus.backlund@pedersore.fi eller 7850281

2. Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag för föreningar som inte får bidrag från någon av kommunens nämnder.

Driftsbidrag till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen.

Ansökningsblankett fås via denna länk. Tilläggsuppgifter carina.warn@pedersore.fi eller 7850103.

 

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast den 28 februari 2020 kl. 15.00. Ansökan med bilagor riktas till respektive förvaltningsenhet till adress: Pedersöre kommun, PB 1, 68911 PEDERSÖRE eller registraturen@pedersore.fi. 

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. Ytterligare information och blanketter i pappersformat fås från respektive förvaltningsenhet.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2019 inlämna ekonomisk redovisning.