Inför sommaren

Anmäl föreningarnas evenemang i god tid. Deadline för att medverka i Pedersöre Infos evenemangskalender är sista april. Pedersöre Info delas ut till alla hushåll första veckan i juni.

Följande information bör minst finnas med:

-evenemangets officiella namn
-datum och tidpunkt
-plats
-ev. inträde bör framkomma
-ev. webbadress 

Informationen publiceras också på kommunens händelsekalender. Vill föreningen inkludera ev. bilder, logon eller en allmän beskrivning av evenemanget så bör materialet sändas in i god tid. Deadline för tryckt material är sista april.

Material som publiceras i evenemangskalendern publiceras i den takt kulturbyrån tar emot materialet.