Power club:

Power club ges I år på följande platser; Ytteresse, Överesse, Bäckby. Kontakta ungdomsledaren eller -sekreteraren för närmare information.

Powerledare:

Ytteresse och Bäckby: Melinda Södö och Charlotta Sjöblom

Överesse: Ann-Margret Hjulfors