Kulttuurilautakunnan taidehankintaryhmä

Gun Anderssén-Wilhelms (pj)
Kim Virkama (kulttuurilautakunnan edustaja)
Nicken Nykvist
Pia Öst
Ulrika Stenmark (sihteeri ja vastaava viranhaltija)