Säännöt

  1. Palkinnon ovat perustaneet Pedersören kansalaisopisto ja Pedersören kulttuurilautakunta, ja se jaettiin ensi kerran vuonna 1986. Palkinnon nimi on "Pedersöre-kello".
  2. Palkinto koostuu rahasummasta, jonka määrän kulttuurilautakunta vuosittain vahvistaa, ja vellikellosta, eli Pedersöre-kellosta. Kello on valittu symboliksi, koska se herättää, aktivoi ja kaikuu.
  3. Palkinto jaetaan kulttuurilautakunnan toimesta kevätpäiväntasauksena 20.3. tai sopivana päivänä lähellä tätä päivää.
  4. Palkinto jaetaan merkittävistä ansioista kulttuurin alalla henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnassaan on virkistänyt kunnan kulttuurielämää ja itse ahkeralla työllä saavuttanut merkittäviä tietoja omalla alallaan ja aktiivisesti jakanut tietojaan ja kokemuksiaan muille.
  5. Palkinto jaetaan Pedersören asukkaan tai kulttuurilautakunnan ehdotuksesta.
  6. Kulttuurilautakunnan päätöksen palkinnon jakamisesta tulee olla yksimielinen. Hylättyjä ehdotuksia ei merkitä pöytäkirjaan. Palkinnon myöntämisen perustelut pidetään salassa palkinnonjakotilaisuuteen asti. Perustelut liitetään pöytäkirjaan kulttuurilautakunnan ensimmäisessä kokouksessa palkinnonjaon jälkeen.

 Palkinnonsaajat