Lannan patterointi

Mikäli maanviljelijä aikoo varastoida lantaa patterissa pellolle, hänen tulee tehdä siitä ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon. Lomakkeita saa kunnan toimipisteistä.

 

Ympäristölupa

Pedersören ympäristönsuojeluvirastosta saa lomakkeita ympäristöluvan hakemiseen. Yleisen lomakkeen lisäksi löytyy lomakkeita eläinsuojille, turkistarhoille sekä kivenlouhinnalle ja -murskaukselle.

Lisätietoja

 

Vesihuoltoavustukset

Mikäli kiinteistönomistaja aikoo parantaa kiinteistön jätevesijärjestelmää, hän voi hakea kunnalta avustusta jätevesisuunnitelman laatimiseen. Avustus on enimmillään 250 euroa/kiinteistö. Lomake >>

 

Ruoppaus

Ruoppauksesta on ennen toimenpiteiden aloittamista tehtävä ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Lomake >>