Pedersören kunnan tonttihinnat 2020

Kunnanvaltuusto vahvistanut 21.10.2019 § 56

Omakoti- ja rivitalotontit

  • Kyrkoby, Sandsund asemakaava-alue ...........................................9,20 €/m²

  • Kyrkoby, Sandåkers.......................................................................10,20 €/m²

  • Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen, Lepplaks, Sisbacka asemakaavaalueet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               sekä Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby..............................................6,10 €/m²

  • Lappfors (ei kunnallista viemäriverkkoa)..........................................4,85 €/m²

Liiketontit

  • Asemakaava-alueilla .......................................................................8,15 €/m²

  • Edsevö; korttelit 35, 40 sekä 45......................................................12,20 €/m²

KTY-tontit  .................................................................................................6,10 €/m²

Teollisuustontit...........................................................................................3,60 €/m²

Turkistarhatontit ........................................................................................1,55 €/m²

  • Metsän arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa.

  • Vuokranmääräytymisprosentti on 6 % tonttihinnasta.

  • Rivitalotonttien varausmaksu on 20 % voimassa olevasta tonttivuokrasta.

  • Peruutetusta tonttivarauksesta peritään käsittelymaksua 100 €.