Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä selostetaan lyhyesti kunnassa ja maakunnassa vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus 2013

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2015

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus 2019