Kaavoitus ja kartat

Kaavoitus on avainasemassa houkuttelevan, toimivan ja kilpailukykyisen kuntarakenteen kehittämisessä. Parhaimmillaan kaavoituksella järjestetään edellytykset mm. työpaikoille, palveluille ja asumiselle.

Kunnan kaavoitustoimintaa ohjaa ja säätää Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL). Ministeriöiden suositukset ja maakuntatason kaavat ovat myös tärkeitä ohjausvälineitä. Kaavoitus tapahtuu eri toimijoiden, varsinkin päätöksentekijöiden, kunnan asukkaiden, elinkeinoelämän ja virkamiesten, vuorovaikutuksessa.

Ota yhteys kunnan kaavoittajaan tai mittaustekniikkoon kaavoitusta koskevissa asioissa.

Anna-Karin Pensar                                                            Tage Back
Kaavoittaja                                                                         Mittausteknikko
7850 324, 044-755 7619                                                    7850 325, 050-56 25 711
anna-karin.pensar@pedersore.fi                                        tage.back@pedersore.fi

 

Voimassa olevat kaavat

Asemakaavat, osayleiskaavat ja rantakaavat (avataan ArcGis webbiaplikaatiossa)
HUOM! Pitäisi lataa "Explorer for ArcGis" sovellus mobiili- ja iPad-käyttöön (sovelluksessa hakusana Pedersöre)

Kaavat, kaavamääräykset ja kantakartat PDF- ja DWG-muodossa:

Voimassa olevat kaavat