Tidtabell och skoltomt engagerar föräldrar

skolmote4
Peter Isakas, Pia-Maria Haglund, Johan Fors samt Lotta och Andreas Karlström funderar på omfattningen av ett nytt skolbygge.

Sedan kommunens tjänstemän berättat om utgångsläget för ett möjligt skolbygge i Östensö-Bennäs fortsatte diskussionen i mindre grupper under torsdagskvällens informationsmöte i Anderssénsalen.

De närvarande föräldrarna hade möjlighet att berätta för kommunens tjänstemän, kommande arkitekter och planerare hur de ser på lösningen att Bennäs, Katternö, Östensö och Lövö får en gemensam skola. Både önskemål, förhoppningar, tvivel och farhågor surrade kring borden.

Placeringen och den nya skolans omfattning sysselsätter Peter Isakas, Pia-Maria Haglund, Johan Fors, Lotta Karlström och Andreas Karlström. De har barn i Östensö skola, som de tycker fungerar bra som den är i nuläget. En ny skola borde inte placeras för långt bort.

Peter Isakas förstår med hänvisning till elevstatistiken att små enheter inte är hållbara i längden. Han kastar fram möjligheten att kommunen tänker större.

– När man ändå planerar en ny skola, gör den större och ta med Forsby och Sundby samtidigt, säger han.

Andreas Karlström kunde till och med tänka sig en helhetslösning som inkluderar Edsevö.

– Lås inte fast planerna runt fyra byar, om skolan ändå ska hålla för 100 år framåt. Om man bygger en ny skola borde man se till att den går att bygga ut, säger han.

Gruppen runt bordet har lite olika syn på hur snabbt skolfrågan borde avancera. Isakas vill inte att kommunen går för hårt fram. Hans förslag är att lösa trångboddheten och problemen med inomhusluften i Bennäs skola med en tillfällig lösning.

– Lägg Bennäs skola i YA:s lokaler vid Sursik så länge man funderar på en ny skola, säger Isakas.

Ett annat alternativ som kastas fram är att Bennäsbarnen går i baracker på Östensö skoltomt.

Johan Fors föredrar ett snabbare tempo.

– Fundera inte, utan slå ihop skolorna. Det kommer att svida ändå, säger han.

Pia-Maria Haglund påpekar att Östensö skola är en viktig knutpunkt i byn. Hon är nyfiken på kommunens planer för skolbyggnaden om eleverna flyttar till ett nybygge.

– Det är en frisk fastighet, säger hon.

skolmote6
Personal från Bennäs skola - Anna Dahlberg (skymd), rektorn Maria Östberg, Ellinor Knutar och Svante Gäddnäs - diskuterar skolfrågan med byggnadssektionens ordförande Bernhard Hjulfors.

Vid ett annat bord sitter personal från Bennäs skola. Anna Dahlberg, rektorn Maria Östberg, Ellinor Knutar och Svante Gäddnäs vill se resultat av den utdragna diskussionen om skolans framtid.

– Det dröjer för länge för vår del. Vi har ett år på oss, säger Östberg och syftar på hälsoinspektionens aktuella tidsfrist för när inomhusluftsproblematiken i Bennäs skola borde vara löst.

För hennes och kollegornas del är det viktigast att barn och vuxna får en frisk arbetsmiljö, helst nära naturen.

Östberg har förståelse för att Östensöbor inte anser det vara nödvändigt med en ny skola.

– Varför skulle de vilja ge bort något som är bra? säger hon.

skolmote7


Johan Södergård, Johanna Franzén, Jenny Eriksson, Virpi Virkama och Tanja Gustafsson med lilla Rut i famnen är positiva till ett nybygge men oense om placeringen.

Johan Södergård, Johanna Franzén, Jenny Eriksson, Virpi Virkama och Tanja Gustafsson som sitter runt ett annat bord har olika synpunkter på placeringen.

Det nya åkerområdet vid Sursik får understöd, men också Bennäs centrumområde med åkrarna vid Pedersheim och LKI Käldman nämns som ett alternativ.

Rent generellt är gruppen positivt inställd till en gemensam, större skola.

– Man slipper dela klassrum och det är lättare att få ihop fotbollslag. Ingen är emot en ny skola om den är bra planerad, säger Jenny Eriksson.

Kvällens mötesdeltagare fick skriva ner sina synpunkter på papper som samlades in. Kommunen kommer gå igenom responsen och skicka en sammanställning till skolorna före julen.

I början på nästa år ska också berörda föräldrar med yngre barn att få information om skolplaneringen.

Du kan läsa mer om visionerna för en ny skola här.

Text och foto: Malin Henricson, informatör