Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen

Avlopp 3Pedersöre Vattenin toiminta-aluetta on lainsäädännön mukaan päivitettävä säännöllisesti. Nyt tarkistetaan toiminta-alueen rajoja. 

Viimeisimmän, vuonna 2009 toteutetun tarkistuksen jälkeen lainsäädäntö on uudistunut, minkä takia on nyt syytä tarkistaa toiminta-alueen rajoja.

Toiminta-alue on ratkaisevassa roolissa niille kiinteistöille, joilla tulee olla viimeistään 31.10.2019 hvyäksytty ratkaisu kiinteistöjätevesien käsittelylle, huhtikuussa 2017 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen muutosten mukaan. Vesihuoltolain päivitys tuli voimaan syksyllä 2014.

Vesihuoltolain 8 §:n nojalla kunta hyväksyy toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimisesta vastuussa olevan laitoksen esityksestä.

Ehdotus kunnan omistaman vesihuoltolaitoksen Pedersöre Vattenin toiminta-alueen tarkistukseksi on nähtävillä 15.–29.10.2018 Pedersören kunnantalolla, teknisen osaston tiloissa toisessa kerroksessa (vesihuoltolaki 8 §).

Viemäriverkoston kartat:

Pännäinen
Edsevö
Forsby
Fors-Gers, Slätkulla
Lillby
Lepplaks
Lövö
Kolppi 1/2
Kolppi 2/2
Rödberget, Östensö
Sandsund
Sisbacka
Staraby-Skutnabba
Sundby
Ala-Ähtävä
Åvist
Yli-Ähtävä 1/2
Yli-Ähtävä 2/2
Östensö

Tavoitteena on, että vaihe 1 toteutetaan viiden vuoden sisällä, 2-vaiheen osalta rajaukset ovat viitteellisiä.

Pedersöre Vatten on velvollinen liittämään toiminta-alueen sisällä olevat kiinteistöt verkkoonsa. Kunta tulkitsee määräyksiä ja voi myöntää vapautusta liittämisvelvollisuudesta.

Suomen ympäristökeskuksen kartalta voi katsoa, missä kulkee vesistöjen 100 metrin vyöhykkeen raja. Vaaleanpunaiset kentät tulevat näkyviin, kun karttaan zoomaudutaan riittävän lähelle.

Toiminta-alueesta voi esittää mielipiteitä viimeistään 29.10.2018 klo 16.00 osoitteeseen Pedersören kunta, Tekninen lautakunta, Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen, tai sähköisesti osoitteeseen registraturen@pedersore.fi. Merkitse kirjekuoreen tai sähköpostiviestiin "Toiminta-alue".

Toteuttamista tai liittymismaksuja koskeviin kysymyksiin vastaa Pedersöre Vattenin suunnitteluinsinööri Patricia Forsström, puh. 06-785 0319, sähköposti patricia.forsstrom@pedersore.fi, käyntiosoite Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen.

Liittämisvelvollisuutta koskeviin kysymyksiin vastaa Pedersören kunnan ympäristönsuojelusihteeri Sonja Sundqvist-Pellinen, puh. 06-785 0163, sähköposti sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi, käyntiosoite Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen.

Pedersöre 15.10.2018
Pedersören kunta
Tekninen lautakunta