Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi

Ympäristöministeriö pyytää kannanottoja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointien tuloksena esitettävistä maisema-alueista. Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on yhteensä 25 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Purmonjoen viljelysmaisemat Pedersören kunnassa kuuluvat näihin.

Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivustolta.