Vakavasti sairastuneen palveluopas

Vakavasti sairastuneen palveluopas tarjoaa tietoa vakavista sairauksista ja niiden hoitomuodoista, sairastuneelle tarjolla olevista palveluista ja tuista sekä tukea arjessa selviämiseen ja elämänhallintaan.