Peukaloinen pysyy Edsevössä

Edsevo 1

Uuden suunnitelman mukaan Peukaloinen muuttaa Edsevön kouluun elokuussa 2019.

Kaksikielisen Peukaloinen-päiväkodin toiminta jatkuu Edsevössä. Tavoitteena on, että päiväkoti muuttaa Edsevö skolan/Edsevön koulun tiloihin ensi syksynä.

Kunnanhallitus päätti maanantaina hyväksyä kunnanjohtaja Stefan Svenforsin ehdotuksen, jonka mukaan Peukaloinen-päiväkodin siirtäminen Kolpin päiväkotiin ensi syksyllä ei toteudu. Sen sijaan päiväkoti muuttaa niihin tiloihin, joissa Edsevön esikoulu nyt toimii.

Ennen muuttoa kyseisissä tiloissa tehdään kevyt remontti ja huoneet sopeutetaan päiväkodin tarpeisiin. Sisätiloissa tarvitaan muun muassa kuivauskaappeja, sänkykaappeja ja säädettäviä hoitopöytiä.

Ulkoalueelle tehdään aidan ympäröimä 400 neliömetrin suuruinen leikkipaikka.

Kunnanhallitus ehdottaa että kunnanvaltuusto myöntää 60 000 euron määrärahan toimenpiteisiin ensi vuoden talousarviossa.

Peukaloiselle etsitään uusia toimitiloja, koska kiinteistö, jossa Peukaloinen tällä hetkellä toimii, on peruskorjauksen tarpeessa. Remontti on jo usean vuoden ajan ollut mukana kunnan investointiohjelmassa. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty, koska on epäselvää, miten varhaiskasvatuksen tarve kehittyy alueella.

Pedersören opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ehdotti siksi syksyllä, että kaksikielisen Peukaloisen-päiväkodin toiminta siirretään Kolpin päiväkotiin 1.8.2019 lähtien. Tämän suunnitelman mukaan Kolpin esikoulu oli tarkoitus muuttaa pois Kolpin päiväkodista Flynbo-kiinteistöön.

Tähän ratkaisuun kunta ei ryhtynyt, koska Flynbo-kiinteistön remonttikustannukset nousivat huomattavasti alustavasta kustannusarviosta.

Peukaloisella on tällä hetkellä kaksikielinen sisarusryhmä 1–5-vuotiaille lapsille.

Päiväkotiin on ilmoitettu 16 lasta, mutta osa-aikajärjestelyjen vuoksi läsnä olevien lasten määrä vaihtelee päivittäin.

Kunnan päivähoitojohtaja Catarina Herrmans uskoo, että päiväkodin muutto koulun tiloihin on hyvä ratkaisu. Tällä tavalla varhaiskasvatuksen toiminta pysyy kylässä.

– Mielestäni on myös hyvä, että henkilökunta saa näin kokea kuuluvansa suurempaan toimintaympäristöön, sanoo Herrmans.

Teksti: Malin Henricson

Kuva: Jonas Thomén