Teknisen johtajan virka haettavana

Pedersören kunnassa on haettavana

TEKNISEN TOIMEN JOHTAJAN VIRKA

Teknisellä johtajalla on päävastuu teknisen osaston hallinnosta. Hän toimii teknisen lautakunnan valmistelijana ja esittelijänä, vastaa kunnossapito- ja investointitalousarvioiden laadinnasta ja seurannasta, hoitaa viranomaisyhteydet, valvoo osaston hankintoja ja allekirjoittaa sopimuksia.

Teknisen toimen johtaja edustaa teknistä osastoa kunnan johtoryhmässä.

Viranhaltijalta edellytetään hyvää sosiaalista pätevyyttä ja ruotsin kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä suomen kielen hyvää taitoa.

Pätevyysvaatimuksena on sopiva korkeakoulututkinto. Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Työ alkaa mikäli mahdollista 1.12.2014, ja siihen sisältyy 6 kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Stefan Svenfors, puh. 050-512 0420 tai teknisen toimen johtaja Ingmar Ek, puh. 050-554 5720.

Hakemus ansioluetteloineen ja kielitodistuksineen toimitetaan viimeistään 10.10.2014 klo 15.00 osoitteeseen Pedersören kunta, kunnanhallitus, PL 1, 68911 Pännäinen. Kuoreen merkintä ”tekninen johtaja”.

Kunnanhallitus