Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta

Tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kunnan hallinnassa olevien katujen ja teiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta seuraavaksi viisivuotiskaudeksi (kaudet 2018/2019 – 2022/2023).

Tarjoukset annetaan auraustyöstä: hinta/h, hiekoituksesta: hinta/km. Hinnat on sidottu konekustannusindeksiin. Urakat jaetaan sopiviin alueisiin/ajoneuvo.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 20.4.2018 klo 15.00 osoitteeseen

Pedersören kunta
Tekninen virasto
Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa ruotsin kielellä ja ne lähetetään pyynnöstä sähköpostitse tai urakoitsija voi hakea ne teknisestä virastosta.

Lisätietoja: Stefan Hellund (06) 785 0323/ Tore Sjöskog 050-554 5714.