Taideteos: Kulturhuset-Kulttuuritalo AX

Pedersören kunta järjestää prosenttitaideperiaatteen mukaisen avoimen kilpailun paikallisille taiteilijoille. Prosenttitaideperiaatteen mukaan kaikissa uusissa rakennushankkeissa varataan 1 % rakennuskustannuksista julkisten tilojen tai alueiden taiteelliseen koristamiseen.

Taideteos sijoitetaan Kulturhuset-Kulttuuritalo AX:in ulkoalueelle. Paikka on näkyvä, kunnantalon ja Kulttuuritalon sisäänkäyntien välissä. Osoite on Jauhotie 1.
Taideteoshankkeen budjetti on 18 000 euroa. Taiteilijan pitää suunnittelussaan huomioida, että tähän summaan tulee sisältyä kaikki teoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.


Ehdot:

- taideteos on valmistettava kestävästä materiaalista, joka ei kaipaa huoltoa
- se ei saa olla vesi- tai video-/ääni-installaatio
- taideteos voi houkutella katsojia aktiivisuuteen, olematta kuitenkaan leikkipuisto
- mielellään teos, jota saa kosketella, mutta taiteilijan tulee huomioida turvallisuusnäkökohdat suunnittelussaan
- teoksen tulee näkyä kaikissa sääoloissa ja kaikista ilmansuunnista ympäri vuoden. Taideteosta ei saa sijoittaa niin alhaalle, että se peittyy lumen alle talvella.
- teoksella tulee olla tarkoituksenmukainen valaistus
- teos kuvastaa, mikäli mahdollista, kunnan elinkeinoelämää (esim. materiaalivalinnoissa, toteutustekniikassa, muotokielessä tai ilmaisussa)
- teoksen tulee olla näkyvä ja herättää katsojien ja ohikulkijoiden mielenkiinto
- teoksella tulee olla selvä idea, sen tulee hengittää tulevaisuudenuskoa ja mielellään kuvastaa talon sisältöä, so. kunnan kulttuurielämää ja -perinteitä

Valintaprosessi:
Kaikkien kilpailuun osallistuvien taiteilijoiden tulee toimittaa CV:nsä (sekä kuvaportfolio) ja ideansa/luonnoksensa tähän projektiin liittyväksi taideteokseksi siten, että ne ovat perillä viimeistään 7.12.2015 klo 08.00.

Huom! Kilapiluehdotusta voi täydentää 14.12.2015 klo 08.00 asti.

Taideteoksen luonnoksen/idean ei tarvitse olla yksityiskohtainen pienoismalli, vaan sen tulee kuvastaa taiteilijan muotokieltä ja työtapoja. Luonnos voi toimia lähtökohtana valitun taideteoksen suunnittelulle. On myös mahdollista, että taiteilijaa kehotetaan esittämään rakennustoimikunnalle muita vaihtoehtoja. Luonnoksista ja taustatyöstä ei makseta palkkioita.

Luonnoksen ja CV:n perusteella valitaan yksi tai useampi taiteilija, jotka saavat tehtäväksi antaa ehdotuksia sopivaksi taideteokseksi. Lisäksi taiteilijan/taiteilijoiden tulee esittää kestävä budjetti ja aikataulu sekä selostus materiaalivalinnoista ja toteuttamissuunnitelmista. Tästä työstä taiteilijalle/taiteilijoille maksetaan palkkio, joka valitun taiteilijan osalta sisältyy hankkeen kokonaispalkkioon.

Kuka valitsee?

Pedersören kulttuurilautakunnan taiteenhankintaryhmä tekee valinnan ja pidättää itselleen oikeuden päättää, monelleko taiteilijalle maksetaan palkkiota jatkosuunnittelusta, kuitenkin enintään 3 taiteilijalle. Lopullisen päätöksen siitä, mikä taideteos valitaan, tekee Kulturhuset-Kulttuuritalo AX:in rakennustoimikunta.

Aikataulua voidaan tarkistaa taiteilijan pyynnöstä, mutta taideteoksen tulee mikäli mahdollista olla valmis ja paikallaan viimeistään syyskuussa 2016.