ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

– rakennusperinnön hoitoon
– saariston ympäristönhoitoon
– pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
– haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
– vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
– vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön.

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2018. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi.

Lisätietoja avustuksista löytyy tästä osoitteesta.