Projekti-insinööri

Pedersören kunnan tekninen virasto julistaa uudelleen haettavaksi

Projekti-insinöörin

määräaikaisen toimen vuosiksi 2018–2019

Työtehtäviin kuuluu energiatehostamiseen liittyviä tehtäviä, selvitystyötä ja valvontaa sekä muita kunnan kiinteistötoimeen kuuluvia tehtäviä. Työhön sisältyy myös kunnallisteknisiä valvonta- ja selvitystehtäviä.

Edellytämme rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoa tai muuta sopivaa tutkintoa.

Hakemus ja CV toimitetaan viimeistään 13.4.2018 ennen klo 15.00 osoitteeseen pedersore.kommun@pedersore.fi tai Pedersören kunta, PL 1, 68911 PÄNNÄINEN. Hakemukseen merkki ”Projekti-insinööri”. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Työ alkaa kolmen kuukauden koeajalla ja projektiaika päättyy 31.12.2019.

Lisätietoja antaa teknisen viraston johtaja Yvonne Liljedahl-Lund, 050-554 5725 tai kunnan kiinteistöpäällikkö Peter Sundqvist, 044-755 7662.

Pedersören kunta 22.3.2018
Tekninen virasto