Presidentinvaali 2018

Presidentinvaalin ensimmäinen vaalikierros toimitetaan sunnuntaina 28. tammikuuta 2018 ja mahdollinen toinen vaalikierros sunnuntaina 11. helmikuuta 2018.

Vaalitoimitus

Vaalipäivien äänestys aloitetaan molempina vaalipäivinä klo 9.00, ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00:een.

Äänioikeutetun äänestyspaikka selviää siitä ilmoituskortista, joka lähetetään jokaiselle äänioikeute-tulle henkilölle kunnassa.

Yllä mainittua vaalia varten Pedersören kunta on jaettu kolmeentoista (13) äänestysalueeseen, seuraavasti:

Äänestysalue. äänestyspaikka, osoite:

001. Lepplaks, Lepplaksin koulu, Lepplaksintie 99
002. Kolppi, Kolpin päiväkoti ja esikoulu, Katternöntie 43
003. Edsevö, Edsevön koulu, Holmintie 7
004. Forsby, Forsbyn koulu, Forsbyntie 386
005. Sundby, Sundbyn koulu, Sundbyntie 284
006. Pännäinen, Kunnantalo, Skrufvilankatu 2
007. Kirkonkylä, Kirkonkylän koulu, Koulutalontie 29
008. Ala-Ähtävä, Ala-Ähtävän koulu, Ytteressentie 214
009. Yli-Ähtävä, Yli-Ähtävän koulu, Ähtäväntie 160
010. Lappfors, Signegården, Smedantie 21
011. Ala-Purmo, Purmogården, Purmontie 320
012. Lillby, Purmon koulu, Lillbyntie 205
013. Yli-Purmo, Ilvestupa (Lostugan), Överpurmontie 606

Ennakkoäänestys

Ensimmäisen vaalikierroksen ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 17. tammikuuta ja lopetetaan tiistaina 23. tammikuuta 2018. Mahdollisen toisen vaalikierroksen ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 31. tammikuuta ja lopetetaan tiistaina 6. helmikuuta 2018. Ennakkkoäänestys tapahtuu Pedersören kunnassa seuraavasti:

Pedersören kunnantalo 17.—23.1.2018 ja 31.1.–6.2.2018
Skruvilankatu 2
68910 PÄNNÄINEN

maanantai—tiistai klo 08.00—20.00
keskiviikko—torstai klo 08.00—16.00
perjantai klo 08.00–15.00
lauantai–sunnuntai klo 10.00–14.00

Kotiäänestys

Lain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on pitkäaikaisen sairauden tai vaikean vammaisuuden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääsee äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyskauden arkipäivinä, siis ensimmäisellä vaalikierroksella aikaisintaan 17. tammikuuta ja viimeistään 23. tammikuuta 2018 ja mahdollisella toisella vaalikierroksella aikaisintaan 31. tammikuuta ja viimeistään 6. helmikuuta 2018. Kotiäänestys voidaan toimittaa vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä äänioikeutetun kotikun-naksi.

Sen, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, ja jolla lain nojalla on tähän oikeus, on ensimmäisellä vaalikierroksella viimeistään tiistaina 16. tammikuuta 2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisella toisella vaalikierroksella viimeistään tiistaina 30. tammikuuta 2018 ennen klo 16.00 ilmoitettava tästä kirjallisesti Pedersören kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoitteella: PL 1, 68911 Pännäinen tai puhelimitse numeroon 7850 111.

Pedersöressä 4.1.2018
Pedersören kunnan keskusvaalilautakunta