Pedersöre: Koko Eurooppatie 8 kuuluu runkoverkkoon

Pedersören kunta katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön luonnosta uudeksi asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ei voida hyväksyä.

Kunnanhallitus antoi lausuntonsa ministeriölle maanantaina pidetyssä kokouksessa. Pedersören kunta haluaa, että runkoverkkoehdotusta täydennetään kokonaisvaltaisen näkemyksen pohjalta. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa Eurooppatie 8:n asema. Pedersöre haluaa, että koko Eurooppatie Turusta Ouluun kuuluisi runkoverkkoon. 

Lausunnossaan Pedersöre viittaa tutkijaan Timo Aroon, joka on nimittänyt rannikkoalueen tärkeäksi moottoriksi koko Suomelle. 30 kilometrin etäisyydellä rannikosta sijaitsee 53 prosenttia kaikista työpaikoista Suomessa, 60 prosenttia yritysten jalostusarvosta, 70 prosenttia yritysten investoinneista tutkimus- ja kehitystoimintaan, 75 prosenttia yritysten viennistä ja 43 prosenttia Suomen väestöstä.

Runkoverkkoehdotuksessa sanotaan, että liiketoiminnan kilpailukyky ja palvelukehitys on otettu huomioon. Pedersöre huomauttaa, että satamat, suuri osa lentoasemista ja valtaosa maan vientiyrityksistä sijaitsevat rannikolla. Siksi Pedersören mukaan on itsestään selvää, että koko Eurooppatie 8 on sisällytettävä verkkoon. Tämä laajentaisi runkoverkkoa noin 400 kilometrillä.

Pedersören mukaan Eurooppatie 8 olisi pitkän aikavälin suunnitelmissa määritettävä moottoritieksi tai korkeatasoiseksi tieksi, jolla olisi huomattava määrä ohituskaistoja.