Pedersöre vähentää muovipussien käyttöä – ympäristön vuoksi


Pedersören kunta vähentää tietoisesti muovipussien käyttöä toiminnassaan. Käytäntö on luonnollinen askel kohti ympäristöystävällisempiä siivousmenetelmiä.
kyrkoby4
Siivoojat Tuija Nyman och Margareta Åkerlund ovat jo puolittaneet muovipussien määrän päivittäisessä työssään Kyrkobyn koulussa.

Ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Monika Asplundin tilastot osoittavat, että Pedersöre osti 220 000 erikokoista muovipussia vuonna 2018. Suurin osa niistä – noin 180 000 kappaletta – oli 25–30 litran kokoisia roskapusseja, jotka yleensä vaihdetaan päivittäin.

Vuodenvaihteesta lähtien sovelletaan uutta käytäntöä. Ruoka- ja siivouspalvelun sekä Pedersören päiväkotien, koulujen ja vanhustenhuollon asumisyksiköiden työntekijät ovat yhdessä pohtineet, miten he voivat vähentää roskapussien ja muiden muovipussien määrää päivittäisessä toiminnassaan. Kunnalla ei ole virallista, kirjattua tavoitetta siitä, kuinka paljon muovipussien käyttöä tulisi vähentää. Asplund toivoo kuitenkin vähintään 20 prosentin vähennystä.


"Väitän, että olemme jo puolittaneet muovipussien määrän".

Siivooja Margareta Åkerlund 


 

Kyrkobyn koulussa työskentelevät siivoojat Margareta Åkerlund ja Tuija Nyman ovat valmiita suurempiin vähennyksiin.

– Väitän, että olemme jo puolittaneet muovipussien määrän, Åkerlund sanoo.

Kyse ei ole muovipussien korvaamisesta jollain muulla, vaan pussimäärien yksinkertaisesta vähentämisestä.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että roskakoreissa ei ole enää muovipusseja kuivajätettä varten. Siivoojat tyhjentävät roskakorin sisällön suoraan siivousvaununsa suureen, valkoiseen jätesäkkiin. Säkki vaihdetaan ja hävitetään vasta kun se on täynnä.

Biojäteastioissa on edelleen muovipussi, mutta pieniä määriä biojätettä tyhjennetään pussista päivittäin, ja pussi vaihdetaan vasta kun se on likainen tai täynnä. Tällä tavalla yksittäisen pussin käyttöaika pitenee.

– Vaihdamme pussin ainoastaan opettajainhuoneessa, jossa biojäteastiaan heitetään märkiä kahvinporoja, Åkerlund sanoo.

kyrkoby1Kyrkoby koulun rehtori Pia Boström katsoo, että ruoka- ja siivouspalvelun aloite muovipussien karsimisesta on linjassa koulun opetuksen kanssa. Neljäsluokkalaiset työskentelevät parhaillaan kestävä kehitys-teeman parissa, ja he ovat muun muassa tarkastelleet, miten koulu lajittelee erilaiset jätteet.

– Tästä lähtien määrittelemme tarkemmin, mikä kuuluu biojätteen joukkoon, Boström sanoo.

Siihen on myös syytä, koska Ekoroskin alueella otettiin viime lokakuussa käyttöön uusi bio- ja energiajätteen lajittelujärjestelmä.

Kyrkobyn koulun jokaisessa luokkahuoneessa on kaksi roskakoria. Aikaisemmin kuivat ja märät jätteet heitettiin samaan jäteastiaan.

– Nykyään seinällä oleva kori on tarkoitettu biojätteelle. Lattialla on kuivajätteelle tarkoitettu roskakori. Minusta oppilaat lajittelevat jätteet hyvin, Boström sanoo.

Monika Asplund ilahtuu Boströmin sanoista.

– Kaikki alkaa oikeasta lajittelusta, hän sanoo.


"Minulla on tapana sanoa, että meidän pitäisi käyttää veromaksajien rahoja harkiten ja vain sen verran kuin on välttämätöntä."

Monika Asplund, ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö


Siivouspalvelun henkilökunta pyrkii jatkuvasti kehittämään siivousmenetelmiään yhä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että siivoojat käyttävät vettä säästäväisesti sekä minimoivat puhdistusaineiden annostelua päivittäisessä siivouksessa. Pääsääntönä on käyttää yksi millilitra puhdistusainetta vesilitraa kohden.

– Mikrokuituliinat ja ihmesieni puhdistavat, eivät suuret kemikaalimäärät. Edistystä on tapahtunut paljon, ja muovipussien vähentäminen on luonnollinen askel ympäristötietoisuuden kehittämisessä, Monika Asplund sanoo.

Muovipussien kulutuksen vähentämisestä saadaan myös taloudellista hyötyä. 220 000 muovipussia maksaa hieman yli 10 000 euroa.

– Minulla on tapana sanoa, että meidän pitäisi käyttää veromaksajien rahoja harkiten ja vain sen verran kuin on välttämätöntä. Kun meillä on mahdollisuus säästää ympäristöä ja rahaa, me teemme sen, Asplund sanoo.

Näistä säännöistä on sovittu:

 • Hyvä ja selkeä jätteiden lajittelu, jota kaikki noudattavat.
 • Jäteastioiden sivujen tulee olla mieluummin tiiviitä ja ”kokonaisia” – ei reiällisiä.
 • Paperipyyhkeille tarkoitettuun jäteastiaan ei tule laittaa muovipussia.
 • Jätteet tyhjennetään suoraan siivousvaunun suureen jätesäkkiin.
 • Jäteastia puhdistetaan tarvittaessa.
 • Esimerkiksi luokkahuoneen tai ryhmätilan kuivajätteille tarkoitettuun roskakoriin ei tule laittaa muovipussia.
 • Jätteet tyhjennetään suoraan siivousvaunun suureen jätesäkkiin.
 • Jos käytössä on ”reiällisiä” jäteastioita, pussia voi käyttää tarvittaessa, mutta sitä ei vaihdeta päivittäin vaan käytetään useita päiviä.
 • Usean luokkahuoneen käytössä voi olla yhteinen biojäteastia, jossa on pussi (esim. oppilaiden välipalajätteille).
 • Tahmeat ja märät jätteet heitetään edelleen pussilla varustettuun jäteastiaan.

Suurkeittiötä koskevat lisäksi seuraavat säännöt:

 • Elintarvikkeet on laitettava pussien sijaan tiiviisiin jäteastioihin, joissa on lukolliset kannet – jos mahdollista.
 • Käytettävien jäteastioiden on oltava oikean kokoisia. Pussi poistetaan, kun se on täynnä.

Lisätietoja: Ruokapalvelu- ja siivouspäällikkö Monika Asplund 06-7850 121

Teksti: Malin Henricson

Kuvat: Jonas Thomén