Pedersöre rakentaa tulevaisuutta – sijoittaa lapsiin, nuoriin ja hyvinvointiin

Pedersöre panostaa kunnan lapsiin ja nuoriin ja kehittää palvelujaan, jotta kunta voi ottaa vastaan uusia asukkaita. Seuraavan kolmen vuoden aikana kunta satsaa kymmenen miljoonaa euroa koulukiinteistöihin – ja rakentaa kokonaan uuden koulun Pännäisten-Östensön alueella.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu muuttumattomaan 20,5 prosentin tuloveroprosenttiin.

Kunta laskee silti pystyvänsä ylläpitämään palvelutasonsa ja jossain määrin laajentamaan palveluitaan sekä varhaiskasvatuksen että koulutuksen aloilla.

Tänä vuonna päivähoidon kysyntä on ollut odotettua suurempaa. Tämän takia kunta valmistautuu tarjoamaan varhaiskasvatuspaikkoja noin 470 lapselle päiväkodeissaan tammikuusta 2019 alkaen.

Kunnanhallituksen päätös kaksikielisen Peukaloinen-päiväkodin siirtämisestä Edsevön skolan/Edsevön koulun tiloihin vaatii koulukiinteistön ja koulupihan sopeuttamista varhaiskasvatustoiminnan tarpeisiin. Talousarviossa on 60 000 euron määräraha näihin toimenpiteisiin.

Koulutussektori saa määrärahoja tuntimäärän ja kouluavustajien määrän lisäämiseen, ja samalla oppilashuoltoa vahvistetaan. Syksystä lähtien kunta palkkaa oman koulupsykologin. Psykologi muodostaa koulukuraattorien ja terveydenhuoltajien kanssa oppilashuoltotiimin, jonka esikuva tulee Uudestakaarlepyystä.

– Kyse on sekä ennaltaehkäisevästä työstä että seurannasta, sanoo kunnanjohtaja Stefan Svenfors.

Lisäksi pyritään kehittämään ja parantamaan nykyisiä leikkipaikkoja ja luomaan uusia kohtaamispaikkoja lapsille ja nuorille kunnan alueella. Nämä niin sanotut kolmannet paikat –ajatus lähtee siitä, että koti on ensimmäinen paikka ja koulu/työpaikka on toinen – ovat kulttuurialan, koulutusalan ja varhaiskasvatuksen yhteinen panostus tulevaisuutta ajatellen.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimenpiteet heijastuvat myös rakennusohjelmaan, joka sisältää lähes 20 miljoonan euron investointeja vuosina 2019–2021. Tästä summasta kymmenen miljoonaa euroa on tarkoitettu koulujen rakentamiseen ja remontointiin.

Vuonna 2019 talousarviossa on 5,2 miljoonan euron investointeja. 2,3 miljoonan euron vuosikate kattaa 44 prosenttia investoinnista.

Ensi vuonna aloitetaan Sandsundissa toimivan Kyrkoby skolan kunnostaminen ja laajentaminen. Kyseessä on 4,5 miljoonaa euron hanke. Lisärakennus on suuruudeltaan 1 600 neliömetriä, johon kuuluu voimistelusali, ruokasali, keittiö ja pukuhuone sekä esikoulu, iltapäivätoimintatila ja kirjasto.

Pännäisten ja Östensön alueen uutta koulua suunnitellaan vuonna 2019 ja hanke toteutetaan vuosina 2020–2021. Kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa, josta 100 000 euroa on tarkoitettu suunnitteluun.

Ensi vuoden suurin yksittäinen investointihanke (0,9 miljoonaa euroa) on Pedersheimin remontin viimeinen vaihe.

Pedersörellä on myös valmiudet kehittää ja vahvistaa hyvinvointikeskuksensa, lääkärivastaanotot mukaan lukien, Pännäisissä ja Ähtävällä. Kunta sijoittaa ensi vuonna miljoona euroa terveysasemakiinteistöjen kunnostamiseen.

Ähtävän hyvinvointikeskuksen peruskorjaus on jo käynnissä ja valmistuu maaliskuun loppuun mennessä. 565 000 euron kokonaiskustannuksista 400 000 euroa on sisällytetty vuoden 2019 talousarvioon.

Toisessa terveysasemassa Pännäisissä tehdään kasvojenkohotus. Vastaanotto toimii kiinteistöosakeyhtiö Bennäsin servicecenterin kiinteistössä. Kunta osallistuu kustannuksiin kiinteistönomistajana 600 000 eurolla.

– Ilmanvaihto, julkisivu, ikkunat ja pinnat uusitaan, sanoo kunnan talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa.

Mittava investointiohjelma johtaa siihen, että velkataakan odotetaan kasvavan lähes 1 000 euroa asukasta kohti vuosina 2018–2021. Taloussuunnitelman lopulla kunnalla on lainoja noin 42,4 miljoonaa euroa, eli 3 787 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy silti 0,2 miljoonan euron ylijäämä, ja pieniä ylijäämiä myös vuosina 2020 ja 2021.

Odotukset perustuvat verotulojen ja asukasluvun kasvuun sekä talouskasvuun. Näinä aikoina, kun kunnassa toimivat yritykset etsivät kuumeisesti uutta työvoimaa, Pedersöre toivoo asukasluvun kasvavan 50 asukkaalla vuosittain.

Työttömyysaste laski lokakuussa 2,2 prosenttiin, mikä käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä.

– Työvoimapula on sekä positiivinen että huolestuttava. Kunta tarvitsee kipeästi uusia asukkaita, sanoo Stefan Svenfors.

– Siksi sopeutamme palvelumme sekä työvoimamuuttajia että kiintiöpakolaisia ajatellen, sanoo Jan-Erik Backa.

Kunta ei ole suunnitellut konkreettisia asuntohankkeita ensi vuodeksi. Kunta tulee kuitenkin tarkastamaan Ähtävän entisen kunnantalon kuntoa ja selvittämään kiinteistön tulevaa käyttöä Pedersöre bostäderin ja yksityisten toimijoiden kanssa.

– Olemme tietoisia uusien vuokra-asuntojen tarpeesta ja olemme valmiita keskustelemaan siitä, mitä on tehtävissä, sanoo Svenfors.

Kunnan konserniyhtiö Pedersöre bostäder pyrkii myös tarjoamaan vuokra-asuntoja koko kunnassa.

Pedersören kunnanvaltuusto kokoontuu talousarviokokoukseen 17. joulukuuta klo 9.00. Kokous lähetetään suorana kunnan Youtube-kanavalla.

Lisätietoja: Kunnanpäällikkö Stefan Svenfors 06-7850 101/050-5120 420
Talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa 06-7850 113/050-5625 711
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Greger Forsblom: 0500-368 852

Pedersören talousarvion avainlukuja 2019:

Tuloveroprosentti: 20,5.

Verotulot: 36,6 milj. euroa.

Verotulot/asukas: 3 297 euroa.

Valtionosuudet: 26,1 milj. euroa.

Valtionosuudet/asukas: 2 351 euroa.

Vuosikate: 2,3 milj. euroa.

Vuosikate/asukas: 211 euroa.

Vuosikate, prosenttia poistoista: 106.

Investoinnit (netto): 5,3 milj. euroa.

Investointien tulorahoitus, prosenttia: 44.

Ylijäämä: 0,2 milj. euroa.

Lainat (31.12): 33,5 milj. euroa.

Lainat/asukas: 3 020 euro. Suunnitelma vuodeksi 2020: 3 437 euro, 2021: 3 787 euro.