Menettelytapoja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi päivitetään

Viimeisessä kokouksessaan kunnanvaltuusto käsitteli puheenjohtaja Johanna Holmängin aloitteesta viimeisimmät tilastot tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrästä, jotka ovat
Pedersören kunnan osalta huolta herättäviä.

Holmäng kehotti kaikkia lasten- ja nuortentyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä tarkistamaan menettelytapojaan, seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Holmängin ehdotuksen ja antoi kunnanhallitukselle tehtäväksi ryhtyä välittömästi toimiin yhdessä asianomaisten viranomaisten kanssa toimintaohjeiden laatimiseksi siihen, miten kunnassa tulisi käsitellä epäilyksiä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja miten ehkäistä seksuaalirikoksia. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi laatia toimintaohjelman kunnan omalle toiminnalle.