Kyselylomake

Kaavoittaja käynnistää talvella ja keväällä 2018 kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen inventoinnin Ala-Ähtävällä. Inventointi toteutetaan valokuvaamalla ja dokumentoimalla kiinnostavat kohteet. Kohteiden omistajiin otetaan yhteyttä. Inventointia käytetään Ala-Ähtävän osayleiskaavojen tarkistuksen pohjamateriaalina.

Jos sinulla on tietoja Ala-Ähtävän kylän historiasta, jotka liittyvät tiettyyn rakennukseen tai alueeseen, tai omistat rakennuksen, joka on mielestäsi historiallisesti tärkeä tai kylämaisemalle arvokas, ota yhteyttä: anna-karin.pensar@pedersore.fi tai 044-755 7619. Voit myös täyttää kyselylomakkeen.