Kuuleminen rakennushankkeesta

Rakennusvalvonta ilmoittaa, että maankäyttö- ja rakennuslain § 127 ja 125 mukaiset purkulupa- ja rakennuslupahakemukset ovat vireillä.

Asia koskee hakemusta olemassa olevan koulurakennuksen purkuluvasta sekä rakennuslupahakemusta uuden koulurakennuksen ja siihen liittyvien pysäköinti- ja liikunta-alueiden rakentamiseen. Hanke sijoittuu Lillbyn osayleiskaavan PY-alueelle (julkisten palveluiden ja hallinnon alueelle) ja VU-alueelle (urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle).

Hakija: Pedersören kunta

Rakennuspaikan osoite on Lillbyntie 205, 68940 Lillby ja se koostuu kiinteistöistä Skolbacka RN:o 3:71 ja Idrottsplan RN:o 3:133.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa 25.2.–3.3.2016, os. Skrufvilankatu 2, Pännäinen. Asiaa koskevat näkemykset ja huomautukset voidaan esittää viim. 3.3.2016 klo 16.00 rakennusvalvontaan, Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN.
Lisätietoja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Carina Ahlvik-Fors (06-785 0150) sekä apulaisrakennustarkastaja Max Sågfors (06-785 0151).

Pedersöre 24.2.2016
Rakennusvalvonta