Kuuleminen rakennushankkeen johdosta

Rakennusvalvonta ilmoittaa, että maankäyttö- ja rakennuslain § 137 ja 125 mukaiset suunnittelutarveratkaisu- sekä rakennuslupahakemukset ovat vireillä.

Asia koskee lupahakemusta seurakuntatalon rakentamiseen.

Hakija: Ebeneserkyrkan i Jakobstad - perustamisvaiheessa oleva Oy

Rakennuspaikka muodostuu vuokrattavasta määräalasta tilalla Skogsdal RNo 8:185 Kyrkobyn kylässä, Lodentiellä, Lodentien ja Skutnabbantien risteyksessä.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ajalla 1.6.-8.6.2015, os. Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN. Asiaa koskevia näkemyksiä ja huomautuksia voidaan esittää viim. 8.6.2015 klo 15.00 rakennusvalvontaan, Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN.

Lisätietoja hankkeesta antaa rakennustarkastaja Carina Ahlvik-Fors (06-785 0150).

Pedersöre 31.5.2015
Rakennusvalvonta