Kotiäänestys

Lain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on pitkäaikaisen sairauden tai vaikean vammaisuuden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääsee äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotanaan.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyskauden arkipäivinä, siis aikaisintaan 29. maaliskuuta ja viimeistään 4. huhtikuuta 2017. Kotiäänestys voidaan toimittaa vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä äänioikeutetun kotikunnaksi.

Sen, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, ja jolla lain nojalla on tähän oikeus, on viimeistään tiistaina 28.maaliskuuta 2017 ennen klo 16.00 ilmoitettava tästä kirjallisesti Pedersören kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoitteella: PL 1, 68911 Pännäinen, puhelimitse numeroon 7850 111 tai sähköpostitse.