Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus

Seuraava kaavaehdotus on nähtävillä kunnantalossa Pännäisissä sekä kunnan internetsivustolla 23.2.–25.3.2015:

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 81–83 (rivitalojen korttelialue).

Kaavaehdotuksesta saa jättää kirjallisia muistutuksia nähtävillä olon aikana osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Skrufvilankatu 2, 68910 PÄNNÄINEN.

Pedersöressä 20. helmikuuta 2015
Kaavoitusjaosto

 katso kaavaehdotus>>>>