Kaksikko jahtaa energiarosvoja kunnan kiinteistöissä

fastighetsskoetare ovejoel

Ove Klemets ja Joel Kackur käyvät säännöllisesti läpi kunnan kiinteistöt varmistaakseen, että automaatikka on oikein säädetty.

Kiinteistönhoitajat Joel Kackur ja Ove Klemets hoitavat erikoistehtävän päivittäisten tehtäviensä ohella. Heillä on yleinen tekninen vastuu – mikä tarkoittaa sitä, että he yrittävät löytää energiansäästämiskeinoja kiinteistöjen automaatiosta.

Teknologian kehityksen edistymisen myötä tarvitaan yhä enemmän erikoisosaamista, jotta pysytään ajan tasalla ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien toiminnassa. Yksittäisen kiinteistöhoitajan on lähes mahdotonta hallita kaikkia yksityiskohtia.

Pedersören kiinteistö-osasto ja tekninen lautakunta ovat ratkaisseet tämän nimittämällä kiinteistönhoitajat Joel Kackur ja Ove Klemets vastuuhenkilöiksi. Molemmat ovat innoissaan tehtävistään.

Kackurin ja Klementsin työn mottona on energiatehokkuus, mikä tarkoittaa sitä, että he käyvät säännöllisesti läpi kunnan kiinteistöt varmistaakseen, että automaatikka on oikein säädetty suhteessa vuodenaikaan ja kiinteistöjen käyttöasteeseen.

– He etsivät energiarosvoja ja minimoivat energiahävikkiä, kertoo kiinteistö-osaston esimies Tore Sjöskog.

Usein energiahävikki on pienestä kiinni. Joel Kackur tunnisti tarpeettoman energiavuodon Sportis-hallissa. Hallissa ilmanvaihto oli täysillä vuorokauden ympäri, myös silloin kun halli oli tyhjä.

– Nykyään meillä on tarveohjattu ilmanvaihto läsnäoloanturilla, Sjöskog sanoo.

Kunta hankki aikaisemmin energiankulutuksen seurantapalveluita yritykseltä. Sjöskog pitää parempana, että kunnan omat työntekijät hoitavat valvonnan, koska he tuntevat kiinteistöt ja osaavat tarvittaessa puuttua ongelmaan. Pitkällä aikavälillä tämän pitäisi heijastua energiankäyttökustannusten alenemisena.

Kackur ja Klemets käyttävät tietokonetta, tablettia tai puhelinta seuratakseen kiinteistöautomatiikan toimintaa. Yleensä heillä on yhteinen palaveri aamulla ja tarkistavat samalla, onko tullut uusia hälytyksiä, joihin heidän pitää puuttua.

– Hälytysjärjestelmä saattaa ilmoittaa, että Pedersheimin yhdessä huoneessa on liian kylmä tai kuuma. Meidän on löydettävä syy: onko kyse ilmastoinnista tai lämpöhäiriöstä? sanoo Kackur.

fastighetsskoetare dator1
Kuvassa näkyy Pedersheimin huoneiden lämpötila.

Tietokoneohjelman avulla he voivat sulkea pois tiettyjä virheitä. He voivat esimerkiksi tarkistaa huoneeseen virtaavan ilman lämpötilan. Jos kaikki arvot näyttävät normaaleilta lämmön ja ilmanvaihdon suhteen, syy on löydettävä paikallisesti huoneessa.

– Silloin soitamme kyseiselle kiinteistönhoitajalle ja pyydämme häntä lähtemään huoneeseen tarkistamaan asiat, kertoo Kackur.

Kaksikko lähtee paikalle vasta silloin kun vastaava kiinteistönhoitaja ei löydä ongelmaan ratkaisua.

– Viime kädessä otamme apua ulkopuolisilta, sanoo Klemets.

Sjöskogin mukaan kiinteistönhoitajat ovat taitavia selvittämään tilanteita omilla taidoillaan.

– Olemme monin tavoin edelläkävijöitä. Hoidamme paljon sellaista, jotka muut kunnat ostavat ulkopuolisilta, hän sanoo.

Teksti ja kuvat: Malin Henricson