Jätehuoltomääräyksiä uudistetaan

Pohjanmaan jätelautakunta uudistaa kunnalliset jätehuoltomääräykset. Tavoitteena on, että uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2015. Ehdotuksessa on otettu huomioon Ab Ekorosk Oy:n hallituksen ehdotus, että kotitalousjätteet kerätään 1.1.2016 alkaen siten että bio- ja energiajätteet kerätään erillään toisistaan ns. 2-astia järjestelmän mukaisesti.

Ehdotus: Uudet jätehuoltomääräykset (pdf)

Toimialueen asukkailla, sekä muilla osallisilla on mahdollisuus ilmaista kirjallisena mielipiteensä täydennetystä valmistelun alla olevasta ehdotuksesta uusista jätehuoltomääräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnalle, viimeistään 4.12.2014. 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
Pohjanmaan jätelautakunta, PL 350, 68601 PIETARSAARI.

Vaihtoehtoisesti mielipiteet voidaan lähettää sähköpostina: info(a)ekoso.fi.