Vammaisneuvosto tarkastelee asioita toimintaesteisten näkökulmasta

Handikappradet

Vammaisneuvosto tekee edunvalvontatyötä.

Kunnan vammaisneuvosto nostaa esille haasteita ja ongelmia, joita neuvoston jäsenet tai heikossa asemassa olevat ihmiset kohtaavat kunnan toiminnassa tai yhteiskunnassa yleensä. Neuvosto saattaa esimerkiksi tuoda esille uusia näkökulmia, kun kunta suunnittelee uusia rakennuksia.

Ann-Britt Mattbäck on ollut vammaisneuvoston jäsen yli 20 vuoden ajan. Hänen mielestään vammaisneuvoston mielipiteet huomioidaan paremmin ja paremmin.

– Aikaisemmin uskottiin, ettei meillä ehkä ole niin suuria tarpeita, sanoo Mattbäck, joka edustaa vammaisneuvostossa näkövammaisten yhdistystä (Norra Österbottens svenska synskadade).

Neuvoston jäsenet edustavat eri vammaisjärjestöjä, joiden jäsenillä on erilaisia toimintaesteitä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on oma edustajansa, Helena Berger, kun taas puheenjohtaja Camilla Roslund-Nordling on kunnanhallituksen edustaja ja Johnny Nylund edustaa kunnan rakennustarkastusta.

Apulaisrakennustarkastajan osallistuminen on tärkeä. Kun Mattbäck liittyi neuvostoon, neuvosto katsasti kaikki kunnan rakennukset ja huomautti havaitsemistaan epäkohdista: esim. valaistuksen tai esteettömän WC:n puutteesta ja muista epäkohdista, jotka vaikeuttavat toimintaesteisen henkilön liikkumista.

Kun kunta rakentaa uutta kiinteistöä, esimerkiksi koulua, neuvosto tutustuu piirustuksiin etukäteen ja antaa parannusehdotuksia tarvittaessa.

– Suunnittelussa pienet yksityiskohdat saattavat unohtua. Ne, jotka eivät käytä pyörätuolia, eivät ehkä tiedä, että oviaukon tulee olla metrin leveä, sanoo Seppo Soininen (Pietarsaarenseudun invalidit).

Huoneen väritys on yksityiskohta, johon hyvän näkökyvyn omaava ei välttämättä kiinnitä niin paljon huomiota, mutta sillä on suurta merkitystä näkövammaisille.

– Ja jos talossa on lasiovi, lasissa pitäisi olla varoitusmerkki, sanoo Mattbäck.

Lyhyesti sanottuna neuvosto tekee edunvalvontatyötä. Neuvostolla on myös neuvoa-antava rooli ja antaa usein lausuntoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Puheenjohtaja Camilla Roslund-Nordling uskoo, että neuvoston kokoonpano kattaa olemassa olevat sidosryhmät hyvin.

– Kaikilla on mahdollisuus esittää huomautuksia ja ehdotuksia meille, jos heillä on asioita, jotka herättävät tunteita, hän sanoo.

Vammaisneuvosto 1.6.2017–31.5.2021:
Camilla Roslund-Nordling (puheenjohtaja), Ann-Britt Mattbäck, Helena Berger, Karl-Erik Häggblom, Helmer King, Seppo Soininen, Johnny Nylund (apulaisrakennustarkastaja) ja Ann-Kristin Snellman.

Teksti: Malin Henricson
Kuva: Nathalie Lindvall